Regulamin sklepu internetowego

 

I. Definicje

 

§ 1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a.      „Sprzedawca” –Sebastian Świątek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marsandia Sebastian Świątek, ul. Wschodnia 48, 95-054 Ksawerów, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 731-206-84-54, e-mail: bok@lauraspark.pl,

b.      „Sklep” sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.lauraspark.pl oraz jej podstronach,

c.       „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub dokonuje zakupów bez założenia takiego konta,

d.      „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

e.      „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22(1) Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

f.        „Polityka”  - Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem https://www.lauraspark.pl/content/polityka-prywatnosci-oraz-cookies-6

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

§ 2

1.      Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swego Konta.

 

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej
i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producent
ów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta może stanowić naruszenie praw autorskich.

                                                

§ 5

1.      Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone, z zastrzeżeniem postanowienia ustępu trzeciego poniżej, w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać
i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczeg
ólnych towarów.

2.      Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują: kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.

 

§ 6

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

 

§ 7

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2.      Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce.

 

 

 

III. Założenie Konta w Sklepie

 

§ 8

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć kolejno odpowiedni przycisk „Zaloguj się” znajdujący się w górnej części każdej podstrony Sklepu, a następnie przycisk „Nie masz konta ? Załóż je tutaj” oraz wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji. Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 2. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza podawanie bez odpowiedniego upoważnienia danych osobowych osób trzecich.
 3. Kliknięcie przez osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny, przycisku „Zapisz” jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 4. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy
  o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ust. 3 niniejszego paragrafu. Postanowienia § 16 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
 5. Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia.

 

§ 9

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§ 10

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, podglądu historii zamówień, wglądu w listę życzeń oraz uzyskane kupony promocyjne.

 

 

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

 

§ 11

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§ 12

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze. Wybrane towary nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po wybraniu towarów, które Klient chce kupić, należy kliknąć przycisk „Finalizacja zamówienia (checkout)”.
 3. Jeżeli Klient nie posiada Konta, może podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, jeżeli Klient Konto posiada, wówczas powinien się na nie zalogować i podać dane do realizacji zamówienia.
 4. Następnie należy wybrać sposób płatności i sposób dostawy. Obok dostępnych sposobów dostawy wyświetlone są ich koszty. W rubryce „Razem (brutto)” wyświetlona będzie cena obejmująca łączną kwotę, któKlient będzie zobowiązany zapłacić, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności. Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich liczby, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Klient ma możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania poprzez powrót do zawartości koszyka.
 5. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu powyższym, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
 6. W przypadku wyboru sposobu płatności realizowanego przez zewnętrznego operatora, Klient po kliknięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.

 

 

V. Dostawa i płatności

 

§ 13

1.      Dostępne są następujące sposoby płatności: szybkie przelewy internetowe, płatność przelewem tradycyjnym, a w razie odbioru osobistego także płatność gotówką .  

2.      Dostawa następuje przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta, do wybranego przez Klienta paczkomatu albo za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zamówiony towar można także odebrać osobiście.

3.      Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed zawarciem umowy.

 

§ 14

Koszty dostawy ponosi Klient, jednak Sprzedawca może wprowadzić określone progi wartości zakupów, od których będzie pokrywał koszty dostawy, jak i stosować inne promocje dotyczące tych kosztów.

 

§ 15

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży zgodny z przepisami podatkowymi.

 

 

VI. Zwroty i reklamacje

 

§ 16

1.      Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).

3.      Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego tutaj, choć nie jest to obowiązkowe.

4.      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.      Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6.      W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

7.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.      Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9.      Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10.  Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 17

1.      Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

2.      Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub na wskazany tam adres e-mail.

3.      W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

4.      Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

5.      Jeżeli Klient nie jest Konsumentem odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

 

VII. Czas trwania umowy o założenie Konta

 

§ 18

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 19

 1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę
  o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit. a, podany tam adres e-mail lub w innej formie.
 2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:
  1. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,
  2. podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów, informacji o charakterze bezprawnym.

W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

 

 

VIII. Zmiany Regulaminu

 

§ 20

1.      Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a.      wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,

b.      zmian sposobów dostawy lub płatności,

c.       modyfikacji ścieżki zakupowej,

d.      zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

2.      W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klientów, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz
z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysł
ana do Klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

3.      Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 19 ust. 1 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

4.      Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

 

IX. Postanowienia niedotyczące Konsumentów

 

§ 21

Postanowienia części IX Regulaminu dotyczą jedynie Kupujących, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Przedsiębiorcami”. Nie dotyczą one Konsumentów.

 

 

§ 22

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie to może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

§ 23

Sprzedawca ma prawo ograniczyć Przedsiębiorcom dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.

 

§ 24

1.      Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

2.      Przedsiębiorca w chwili odbioru towaru zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

§ 25

1.      Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez Przedsiębiorcę zostaje wyłączona.

2.      Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do kwoty jednego tysiąca złotych. Przy czym, odpowiedzialność Sprzedawcy za utracone przez Przedsiębiorcę korzyści jest wyłączona w całości.

 

§ 26

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo dla Sprzedawcy.

 

X. Postanowienia końcowe

 

§ 27

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 28

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

 

§ 29

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na pod adresem https://www.lauraspark.pl/content/regulamin-sklepu-3

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach marketingowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do plików cookies, w tym je zablokować. Korzystanie ze sklepu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację stosowania przez nas plików cookies. Tutaj znajdziesz więcej informacji, w tym o blokowaniu plików cookies.